Nyare vrak

Tankfartyget Caddy av Vrångö grundstötning 2,5 nautiska mil nordost om Kråkelund utanför Boskären i Misterhults skärgård utanför Västervik i september 1967. Båten var byggd 1855 och landets äldsta handelsfartyg i trafik. 1947 byggdes hon om till tankfartyg och fick namnet OK1. Tidigare hade båten varit passagerångare och hetat ”Nya Uppsala” och gick mellan Uppsala och Stockholm. Besättningen räddades under dramatiska former. En dykargrupp från Neptun bordade vraket rätt tidigt efter förlisningen.

S/S Gustaf Wasa sjönk 1936 vid Arköbådan.

S/S Najade ångare som gick på grund vid Almagrundet 1933 i Stockholms skärgård och ligger på 32 meters djup i ett sälområde med dykförbud under 1/2 till 15/8.

Kustmotorfartyget Bremsund av Skärhalm på 22 meters djup vid Hamnö  utanför Västervik. Fartyget var från början ett midskeppsbygge. Båten byggdes 1878 av G Howaldt i Kiel för skeppsredaren H Diederichsen. Vid sjösättningen hette fartyget Thea och båten köptes av Limhamns rederi AB och döptes om till R.F Berg senare namn när hon var ett koleldat lastångfartyg var Vikfred av Verkebäck.