Vrak och kända skepp i Östersjön

Många av de förlista fartygen som finns i Östersjön har samband med olika krig. Du kan också göra sökningar i Fornsök som är Riksantikvarieämbetets databas. I Fornsök  hittar man 3579 fartygs och båtlämningar därav många på land samt uppgifter om 11 933 förlisningsuppgifter.

Vrak efter 2:a världskriget
Vrak från 2:a världskriget
Vrak från 1:a världskriget
Vrak från 1800-talet
Vrak 1700-talet
Vrak 1600-talet
Vrak 1500-talet
Vrak tidigare än 1500-talet

Vrakvett när du dyker

1. Informera dig om vrakplatsen och ta reda på förutsättningarna och lokala bestämmelser.

2. Ankra aldrig i vraket och använd förtöjningsmetoder som inte skadar vraket.

3. Använd lämplig utrustning

4.  Dyk varsamt och minimera kontakt med vraket.

5. Ta inget från vraket och låt vrakdetaljerna vara kvar.

6. Skräpa inte ner

Publikationer

Register över förlista fartyg vid Sveriges kuster åren 1873-1976.
Arkivhandlingar: Förlisningar i Sverige, Svenskt marinarkeologiskt arkiv (SMA)
Skeppslistor
Svenska Handelsflottans Krigsförluster 1914-1920, Kommerskollegium

Organisationer

Marin Arkeologiska Sällskapet
http://www.marinarkeologi.info

P2 Svenskt Vrakskydd
En förening för oss som gillar vrak och dykning.