Vrak från 1800-talet

Svenska vrak från 1800-talet 

Briggen Margareta. Förliste Luciadagen 1898 utanför Torö vid Södertörn.

Ångaren Croesus om 1800 ton dödvikt, rederi Kärnan. Ångaren gick förlorad efter att ha grundstött i oktober 1898 vid Grundkallen i Ålands hav.

1890 Fortuna – Axel Broströms första stolthet som gick till botten utanför Smygehuk.

Lilydale engelsk ångare med stenkol som förliste i april 1889 på 25 famnars djup utanför Ölands norra udde.

Rauna 16:e mars 1886 utanför Ängjärnsudde, Böda, Öland.

1882 en nybyggd och luxiöst inredd hjulångare ”Malmöhus” förolyckas under provtur den 12:e januari och kostade 15 människor livet ungefär mitt emellan Dämmans fyr och  Blå Jungfrun i Kalmarsund. Källa: Oskarshamnstidningen 14 jan.

Vid stormen 1872 mellan 12:e och 13:e november strandade 19 fartyg på Gotland och i Kalmarsund och runt Gotland 14 fartyg.

Ångaren Lilly utanför Källa, Öland.

E.T. Killman var en grundstötning och en båt som inte gick att rädda som var en av skeppsredare Axel Broströms största förluster. Som ersättningsbåt skaffade man en träångare som hette Atlas.

Fregatten General Anckarsvärd byggdes i Kalmar 1807 på Foenanderska varvet. Okänt öde?