Vrak 1600-talet

Gammal dykdräktPå initiativ av Gustav II Adolf hade man på ett möte i Stockholm i Januari 1629 det sk Skeppskompaniet och detta kompani skulle bygga eller anskaffa ett 16 fartyg av 100-150 ”stora lästers” storlek och bestyckas med 12-16 ”gjötingar”. Fartygen skulle under fredstid byggas för handeln men då ofred hotade ställas till kronans förfogande.

1679 sjöslag i Kalmarsund då Nyckeln exploderade och vraket ligger en halvsjömil norr om Ölandsbron nära fyren. Ett annat stort sjöslag var slaget vid Öresund 1658 mellan Sverige och en dansk-holländsk flotta där Morgonstjärnan gick under.

 • Regalskeppet Kronan förliste 1:a juni 1676, sex km öster om Hulterstad på Öland med 850 män och 126 kanoner. Båten har ett eget museum i Kalmar och marinarkeologiska dykningar sker på sommaren.
 • Det danska regalskeppet Stora Sofia (Sankta Sophia)1645 nära Buskär norr om Göteborg. Dykklubben Poseidon har tagit upp bronskanoner och fynd till sjöfartsmuseum.
 • Regalskeppet Köpenhamn förliste 1645 vid ön Kalven sydöst (grundet Rossbåden) om Björkö – söder om Göteborg.
  Artikel
 • Regalskeppet Riksnyckeln förliste 1628 i september från Tyskland med sårade sjömän mot klipporna på ön Viksten.
 • Solen är ett vrak som ligger vid Lindholmsbron i Karlskrona.
  Örlogsskeppet är 40 meter långt och byggdes 1667 i Lubeck, fartyget var med när Kronan förliste 1676. Regalskeppet Viktoria och Halvmånen tros ligga i närheten och kan ligga vid det utfyllda Kockumsvarvet.
  Läs mer om fyndet i Blekinge Läns Tidning
 • Riksäpplet sjönk 1676 vid Dalaröskans.
 • Regalskeppet Svärdet 1676, 600 man dog öster om Öland
 • Gröne Jägaren 1676 i Stockholms skärgård
 • Västervik 1676 i Stockholms skärgård
 • Regalskeppet Resande Mannen, förliste, 27:e november 1660. Motstridiga uppgifter var skeppet förlist troligtvis vid Nynäshamn. 37 personer omkomna. Dykförbud Läs forskningsrapport
 • Calmare Nyckel inköptes i Holland 1629 för 13 450 daler silvermynt och var ett nybyggt tremastat skepp. Fartygets längd var 33 meter. Bestyckningen bestod av 14 stycken 16 punds gjötingar. 1621 bildades Södersjökompaniet även kallat Amerikanska kompaniet (Nova Suecia kompaniet). Calmare Nyckel var tillsammans med Fogel Grip i Delaware. Båten såldes 1651 till Cornelius Rolufsson och ödet är obekant men man tror att
  Calmare Nyckel förliste vid Öland/Kalmar eller Nordsjön. I USA har man byggt en replika av fartyget.””’
 • Vasa förliste 1628, 30- 50 personer omkomna
 • Riksnyckeln 1628 i Stockholms skärgård
 • Riksvasa 1623
 • Fältherren Johan Banérs ”Silfverfartyg” som lär ha eftersökts 1783 enligt kyrkoherde JP Wallensten i Danderyd enligt handlingar på sjöhistoriska museet. Det tros att skeppet förlist efter slaget vid Chermnitz 1639.
 • Dalarövraket som ligger på 30 meters djup är ett av världens mest bevarade vrak från 1600 talet. Vraket är 20 meter långt och här hittar man krus, glasflaskor, verktyg och vapen. Dalarövraket har 2 kanoner ombord.
 • Edesövraket, Jutholmsvraket är ett mycket välbevarat vrak som Södertörns högskola forskat kring.
 • Spökskeppet – Holländskt handelsfartyg från 1600-talet

Se fartygslista över fartyg som är byggda på Boön samt  Axel Zettersten: Svenska Flottans historia åren 1635-1680.

Lämna ett svar