Vrak 1500-talet

Stockholms skärgård1500-talet

Lybske Örn 1576 i Stockholms skärgård väster om Utö.

7-åriga kriget

1565 bestod den svenska flottan av 48 skepp och den 7:e juli var en av de största sjödrabbningar mot den förenade dansk-lybska flottan mellan Bornholm och Rugen.

1564 under det 7-åriga nordiska kriget gick den svenska flottan ut mot danska och lybeckska flottor. Amiralskeppet var Mars (kallades även jutehataren och makalös) som var sin tids största krigsskepp. Flottan bestod av 9 stora skepp och 12 medelstora och några mindre fartyg med 2647 mans besättning. Bland de förnämsta skeppen fanns Elephanten, Sankt Erik, Finske Svan och Svenska Hektor.

Den 28 maj utkämpades en våldsam strid mellan Öland och Gotland. Mars blev skjuten i brand och äntrad av fienderna och därefter sprängd med 400 man ombord. Mellan den 13:e och 14:e augusti 1564 hade Klas Horn befälet där han fick fiendeflottarna att ta till flykten där han hade Elephanten som amiralskepp. Elephanten har senare förlist utanför strax utanför Björkenäs (norr om Kalmar) men man har bärgat mycket av utrustningen. På 1930-talet var det tungdykare där.

Vasa-tiden

Ett av de mest kända fartygen är Lybska Svan som var Gustaf Vasas flaggskepp som förliste och som man tror man hittat i Stockholms yttre skärgård. Läs mer

1511 var slaget vid Bornholm med Sören Norrby.   

Lämna ett svar