Viktbälte

Ett viktbälte är en förutsättning ifall du ska ta dig ner på djupet och inte bara snorkla vid ytan. Viktbältet kompenserar den flytkraften som dräkten har. Det finns olika typer av viktbälten elastiska viktbälten coh en och tvåkilosvikter är vanliga. Viktigt är att du lätt ska kunna öppna bältet men att det inte ska öppnas oavsiktligt eftersom det kan leda till ofrivillig uppgång vilket kan leda till dykarsjuka.

Blyvikterna hittar du i viktbältet och dessa ska motverka den naturliga flytkraften hos en person och dykutrustningen så att dykaren når en jämnvikt under vattnet utan att varken sjunka eller flyta. En del väljer att gjuta sina egna blyvikter. Tänk då på att bly är en farlig gas att inandas.