Världens största samling med rockor!

Rockor
Kanske världens största samling av rockor (rays) som man har sett någonsin utanför Nordamerikas kust. Med en vingspann på 2 meter – varför inte flyga ett tag?

Jättemantan är den fisken som har störst hjärna av alla fiskar.
https://www.youtube.com/watch?v=74mdJUaRNaA#t=26