Svenska vrak 1700-talet

Sjöslaget i Viborg 1790 (det Viborgska gatloppet) som var ett av de största sjöslagen i Östersjön där den svenska flottan bestod av 22 linjeskepp, 13 fregatter och 200 mindre båtar. Ryska flottan bestod av 27 linjeskepp, 14 fregatter, 2 bombfartyg och ungefär 160 roddfartyg. Troliga fartygsvrak: Zemire, Hedvig Elizabeth Charlotta, Lousisa Ulrika, S:t Nikolai.

Det engelska handelsfartyget General Carleton of Whitby W-32 byggd 1777 sjönk i närheten av byn Depki i Polen på väg till Stockholm.

Götheborg – ostindienfararen sjönk 1745 utanför Älvsborgs fästning och man har gjort åtskilliga bärgningar från skeppet.

Jungfrau Catharina ligger nedanför klippan vid Högskär i Södermanlands skärgård. 40 meter långt och 9 meter bred. Läs mer

Guldgalären förlist 1721 i Filnad utanför Borgå.

1720 den 27:e juli var det stora nordiska krigets sista sjöslag. Åland.. Eventuellt fregatten Kiskin.

1719 två vrak på Strömstads redd utanför Furholmen (mellan Furholmens båtbryggor och färjeläget) på 20-25 meters djup ca 200 meter ut från bryggorna. Svenskarna sköt sina egna båtar i sank i kriget mot danskarna rapporterar Strömstads tidning.

1709 Anna-Maria sjönk 6:e maj och ligger mitt i Dalarös hamn i Stockholm. Det var en flöjt av Holländskt typ som började brinna och två besättningsmän fick spendera 8 dagar i arresten på vatten och bröd.

Lämna ett svar