Scuba Gauge


Scuba Gauge är ett viktigt redskap vid dykning. Scuba mätare hjälpa till att berätta den tid som förflutit under vatten och den mängd luft som finns kvar i en dykartub. Monterade är de också en anordning som mäter djupet och en del har även kompass. De hjälper till att upprätthålla en kontroll av andra utrustningar. De sträcker sig från de mest grundläggande ”till” de som är mycket avancerade ”mätare”.