Manometer

En manometer är ett mätinstrument för tryckmätning av gas- eller vätsketryck i förhållande till atmosfärtrycket. Vid dykning mäter manometern trycket i flaskan och mängden andningsgas eftersom trycket i tuben är konsant. Trycket anges vanligen i bar.

Lämna ett svar