Hydroterapi – att ta tillvara på de välgörande effekterna med vatten

De välgörande effekterna med vatten

När kroppen kommer i kontakt med vatten börjar blodet rusa från dina händer och fötter, upp till dina ben och armar och vitala delar av kroppen och din puls kommer reflexmässigt minska till 25% sin normala hastighet. Forskare kallar denna omvandling däggdjurs dyk reflex eller Master Switch of Life. De har forskat det under de senaste 50 åren. Det finns reflexer som påverkar hjärnan, lungorna och hjärtat och andra organ som arbetar tillsammans med andra mekanismer i kroppen för att skydda oss i vattnet.

Vattenterapier och hydroterapi

Inom alternativa terapier och sjukgymnastik har man börjat se på olika typer av vattenbehandlingar och hydroterapi för att göra oss friska och stimulera kroppen, mjuka upp muskulaturen och verka avslappnande. Hydroterapi var mycket utbrett under 1800-talet och det är ett sätt att behandla krämpor genom att använda vatten. Det  kan handla om ångbad, ryggbad, sittbad, bubbelbad med jetstrålar såväl som att börja använda badkaret där hemma.