Cuda underwater jetpack

Ett jetpack på ryggen gör det snabbare att glida genom vattnet.
Det här är en prototyp och första testen av konceptet.