Arkeologer har upptäckt en gigantisk kyrkogård med grekiska skeppsvrak

Arkeologer har upptäckt en gigantisk kyrkogård med grekiska skeppsvrak i Fourni skärgård som ligger i Egeiska havet. Under nästan 2 veckor upptäckte forskarna forskarna från Ephorate of Underwater Antiquities, RPM Nautical Foundation och University of Southampton 22 vrak.

Skeppsvraket är från tidsintervallet från den arkaiska perioden (700-480 f Kr) och slutet av medeltiden. Flera vrak går till den klassiska (480-323 f.Kr.) den hellenistisk (323-31 f Kr) perioden, men mer än hälften vraken är frpn den sena romerska period (cirka 300-600 e.Kr.)

Läs artikel på Mashable