Äldre vrak

1400-talet

Kopparvraket W-5 i Gdansk bukten i Polen

Gribshunden utanför Ronneby har kallats ett av de viktigaste vraken i världen pga att det är så välbevarat. Läs artikel i SvD.

1300-talet

Att följa seglingleder borde innebära att man kan identifiera fler vikingaskepp och äldre skepp från medeltiden. Bland de mest beryktade seglinglederna från 1300-talet var Kung Valdermas segelled som gick från Blekinge längs med kusten och slutade i Estland.

Valdemar Atterdags skepp Dana som sägs ha en guldskatt efterbrandskattningen av Visby. 

Poelkoggen byggd ca 1354, 22 meter långt

Gellenkoggen 26 meter långt skepp byggd 1339 – har bärgats vid Hiddensee (Tyskland)               

1000-talet

Björkö (Birka) i Mälaren lär ha intressanta pålar och skepp när jag pratat med människor som har fiskat i närheten men det är dykförbud. Hjalmar Stople skriver i en rapport från 1872, som finns på Riksantikvarieämbetet, om strandvrak och bärnsten som flutit i land.

Foteviken – vikingatida hamn och foeviksskeppet (Malmö museum).

Listerby – har vikinga befästningsverk i Blekinge

Bland de första vikingafärderna gick från Sverige genom Ryssland och Ukraina ner till Svarta havet.

Mer information se tidningen Marinarkeologisk forskning och Maris på Södertörns högskola. Läs mer

Jägarsamhällen (5500 fk till 4000 fkr)

Tybrind Vig – översvämmad boplats från stenåldern i Danmark.
Vid den tyska kusten Mecklenburg-Vorpommerns Östersjökust (Baltic Sea Research Center )

 

Lämna ett svar