3D sonar

Exempel på en 3D-sonar är Coda Echoscope som innebär att dykarna kan effektivisera sitt arbete genom att visualisera undervattensarbetet och visar realtidsbilder hur verkligheten ser ut under vattnet. Genom liknande verktyg kan de snabbt scanna av en undervattensmiljö.

https://www.youtube.com/watch?v=2yIFSBNcqd4